fbpx

Детска дентална медицина – национална конференция

Национална конференция Детска дентална медицина: Настояще и бъдеще

Лектори:

Д-р Нина Милчева, д.м.

Д-р Нина Иванова Милчева завършва Медицински Университет, гр. София, Факултет по Стоматология, през 2005 г.

От 2006 г. и до настоящия момент работи в собствена, самостоятелна практика по дентална медицина в гр. Добрич. Като наред с общата дентална медицина, основен акцент е извънболнична помощ по детска дентална медицина.

През 2008 г. печели конкурс за преподавател, асистент към Катедра “Консервативно зъболечение и детска дентална медицина”, в Медицинки Университет, гр. Варна и до момента работи като преподавател по детска дентална медицина.

През 2013 г. придобива специалност “Детска дентална медицина”.

През 2016 г. защитава дисертационен труд на тема “Възпалителни заболявания на пулпата на временни зъби“ и придобива на научната и образователна степен “доктор”. Има научни публикации, свързани с биологичните методи за лечение на тези заболявания.

От 2017 г. заема длъжността “главен асистент” към Катедра “Детска Дентална Медицина”, Медицински Университет, гр. Варна, която изпълнява и до момента.