fbpx

Детска дентална медицина – национална конференция

Национална конференция Детска дентална медицина: Настояще и бъдеще

Лекция:

Съвременен прочит на методите за лечение при възпалителни заболявания на пулпата на временни зъби

Д-р Нина Милчева, д.м.

Възпалителните заболявания на пулпата на временни зъби, тяхното лечение и контрол, са част от ежедневната дентална практика с малки пациенти и нов поглед върху морфологичните и физиологични особености на зъбната пулпа, възможностите и за възстановяване и регенерация, дават алтернативи за биологичен подход на лечение, при определени условия.

Лекцията ще коментира съвременните схващания за функционалните характеристики на
пулпата на временни зъби, актуални класификации на възпалителните и заболявания, както и възможностите за лечение според поставената диагноза, включително биологичен подход за стимулиране на реактивните и регенеративни възможности на зъбната пулпа и способността за оздравяване. 

Ще разгледаме подробно клиничните и рентгенографски критерии за диагностика, индикации за приложение на различните методи на лечение и протоколите за работа, както и критериите за оценка на резултатите. Коментираните методи на лечение ще бъдат богато онагледени, като по-голяма част са лично апробирани и проследени.