fbpx

Детска дентална медицина – национална конференция

Национална конференция Детска дентална медицина: Настояще и бъдеще

Практически мастърклас:

Превенция

проф. Бенджамин Перес

Този практически мастърклас ще се фокусира върху различни аспекти на превенцията по следния начин.

Участниците ще бъде разделени в няколко работни групи.

Всяка група ще получи случай: клинични снимки на съзъбие на дете и/или рентгенови снимки.

Участниците ще работят заедно, за да дефинират случая, да определят нивото на кариес и да направят оценка на риска от кариес, както и да предоставят цялостен план за лечение.

Ще се наблегне на превенцията: непосредствено след лечението и в дългосрочен план, когато детето е по-голямо.

Всеки план за лечение ще бъде обсъден с цялата група.

Освен този мастърклас, проф. Перес ще води и лекция на тема Бели лезии – характеристики, възможности за лечение и превенция.

Вижте повече за нея тук.