fbpx

Детска дентална медицина – национална конференция

Национална конференция Детска дентална медицина: Настояще и бъдеще

Лекция:

Съвременни лечебно-профилактични подходи при кариес на ранното детство и дисплазии

Проф. д-р Радосвета Андреева, д.м.

Кариесът на ранното детство е значително предизвикателство за професионалните умения на денталния лекар, защото:

– засяга много малки деца- между 1 и 3 г. възраст
– бързо прогресира
– поетапно се засягат всички групи зъби на двете челюсти, като се започва от вестибуларните повърхности на горните централни резци.
– децата са труднокооперативни, поради незрялата нервна система и липсата на психоемоционален капацитет

Лечението на КРД е напълно възможно, като са използваеми различни терапевтични, хирургични и протетични подходи, включително протезиране. В повечето случаи адекватно лечение при тези деца може да се проведе само под обща анестезия.

Друго голямо предизвикателство в детската дентална медицина са зъбните дисплазии и в
частност МИХ (моларо-инцизивна хипоминерализация).

Тук проблематични са:

– трудното обезболяване на моларите
– повишена тревожност на пациентите
– свръхчувствителнoст на зъбите, дори при интактен емайл
– непредвидимо развитие и бърза динамика на кариозния процес на изглеждащи интактни
матово-бели оцветявания
– понижено самочувствие, поради лош вид на резците
– затруднена адхезия и задръжка на обтуровъчните материали, в контекста на
компрометирания емайл на засегнатите зъби

Лечението на МИХ също е напълно възможно, като се прилага богата палитра от терапевтични и протетични подходи, стига да се постигне адекватно обезболяване и повлияване на тревожността на малките пациенти. В противан случай, особено когато се касае за тежката форма на заболяването, лечението под обща анестезия е задължително.

Разпространението на МИХ, както и това на КРД, непрекъснато се увеличава в световен мащаб.