fbpx

Детска дентална медицина – национална конференция

Национална конференция Детска дентална медицина: Настояще и бъдеще

Лекция:

Структурни промени при изграждането на емайла

Доц. д-р Веселина Кондева-Главинкова, дм

Лекцията съдържа описание на рискови фактори за промени в структурата на емайла при неговото формиране.

Разглеждат се възможностите за диагностика и диференциална диагностика на промените.

Дава се подробна информация за възможностите за профилактика и лечение. Представят се клинични случаи.

Всички етапи от лекцията са онагледени със собствени клинични случаи чрез снимков материал.